Przejdź do treści

Dedykacje

Tą stronę dedykuję:

Żonie Zdzisławie Jóźwiak

Annie Jarosińskiej-Kołakowskiej

Adamowi Rożejowi

Violettcie Gdańskiej

Kamilowi Skrobek

Marcinowi Kazimierczakowi

Jankowi Mazurkiewiczowi

Krzysztofowi Łatkowskiemu

I wielu innym….