Przejdź do treści

Moja historia

Zasadniczą część szkolenia i praktyki w obszarze wspierania zdrowia odbyłam w różnych latach w Polskim Cechu Psychotronicznym z siedzibą w Łodzi (chętnie się uczę, mam wyższe wykształcenie uniwersyteckie). Zdałam egzaminy w Izbie Rzemieślniczej w Łodzi, uzyskując kwalifikacje zawodowe czeladnicze i mistrzowskie w zakresie bioenergoterapii i naturopatii. W Polskim Cechu Psychotronicznym byłam przewodniczącą Sądu Koleżeńskiego. 

Brałam udział w mostach energetycznych, organizowanych podczas kilku edycji Festiwalu Zdrowia i Niezwykłości
w Łodzi (most jest grupowym seansem energetycznym). Uczestniczyłam w Ogólnopolskich Zjazdach Naturoterapeutów, będących płaszczyzną wymiany doświadczeń w obszarze bioterapii i dziedzin pokrewnych. Znalazłam się wśród osób zaproszonych do udziału w jubileuszu 10-lecia Małopolskiego Cechu Bioenergoterapeutów i Radiestetów w Krakowie.
Wspominał o mnie na swoich stronach Miesięcznik Medycyny Naturalnej „Uzdrawiacz”. 

Ukończyłam  kursy I i II stopnia Naturalnego Uzdrawiania Metodą Reiki Usuhi oraz odbyłam szkolenie instruktorskie
w zakresie prowadzenia zajęć Yoga Workout. Mam za sobą również kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, dzięki czemu mogę dzielić się wiedzą i doświadczeniem z innymi. Przygotowywałam prelekcje oraz zajęcia praktyczno – ruchowe dotyczące czakroterapii, jogi, integracji oddechowej, terapii ruchem, wizualizacji i afirmacji. Prowadziłam moje własne mosty energetyczne oraz zajęcia warsztatowe dotyczące świadomego posługiwania się słowem. 

Byłam również słuchaczką szkolenia pt. „BHP Współczesnej Szeptuchy”, kompleksowo traktującego zagadnienia darów intuicyjnych oraz pracy z energią własną i innych (więcej
w zakładce Polecam).