Przejdź do treści

Życiorys

Urodziłem się w rodzinie rzemieślniczej w Łodzi. W latach 1961-1975, należałem do Z.H.P., od 1965-1975 pełniłem funkcję drużynowego.

Jednocześnie w tym czasie od 18.03.1961 r. należałem i należę do dzisiaj do Stowarzyszenia Śpiewaczego „HARMONIA” w Łodzi, gdzie pełnie społeczne funkcje w zarządzie. Zostałem odznaczony brązową i srebrną odznaką Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. W latach 1990 – 2000 należałem do zgrupowania polskich ekologów „ZIELONI”, z którego to kandydowałem na Radnego do Urzędu Miasta Łodzi.

Jestem zawodowym bioenergoterapeuta i radiesteta, właściciel firmy: Usługi Radiestezyjne i Bioenergoterapeutyczne „KAROL” Gabinet 90-420 Łódź ul. Andrzeja Struga 3 oraz teren całego kraju.

Małżonka: Zdzisława / Rodzice: Karol i Aniela Stefankiewicz.

Ukończyłem VI LO w Łodzi. W 1971-90 pracowałem zawodowo jako archiwista w Spółdzielni Usług Archiwalnych w Łodzi – jako kier. zespołu.

Od 1 stycznia 1990r. jestem prowadzącym praktykę w zakresie radiestezji i bioenergoterapii. W 1996 otrzymałem dyplom starszego radiestety i bioenergoterapeuty wydany przez Wyższą Szkołę Humanistyczno – Ekonomiczną w Łodzi. (odpowiednik licencjatu) W 1997 po stosownych egzaminach jako pierwszy w Łodzi otrzymałem dyplom – mistrza radiestezji i mistrza bioenergoterapii wydany przez Izbę Rzemieślniczą w Łodzi. Od 1997 – 2003 r byłem Przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej w Izbie Rzemieślniczej w Łodzi nadal jestem jej członkiem. Prowadzę kursy dla przyszłych radiestetów i bioenergoterapeutów z całego kraju.

Posiadam wielką moc w uzdrawianiu. Jestem w czołówce najlepszych bioenergoterapeutów w kraju, otrzymałem Wzorowy Certyfikat Jakości Usług w uzdrawianiu ciężko chorych ludzi. Przeprowadzam seanse indywidualne i zbiorowe z indywidualnym przekazem energetycznym oraz akcje charytatywne dla pensjonariuszy domów dziecka, domów starców i domów opieki społecznej. W związku z bardzo dużymi osiągnięciami w uzdrawianiu chorych w 1989r.- jako pierwszy w Łodzi dostałem oficjalne zezwolenie na prowadzenie działalności bioenergoterapeutycznej.

Pracowałem nad położeniem podwalin pod powstanie w Polsce zawodu bioenergoterapeuty, oraz podniesieniem polskiej bioenergoterapii do światowego poziomu.

W maju 2003 roku zostałem wpisany do Encyklopedii Who is Who w Polsce.

Posiadam osobiste błogosławieństwo papieża Jana Pawła II oraz pierwsze miejsce w Plebiscycie na Najbardziej Niezwykłą Osobę Województwa Łódzkiego oraz „Złoty Promień” przyznawany przez redakcję „Ekspresu Ilustrowanego” najpopularniejszemu w uzdrawianiu, wytypowanemu przez publiczność uczestnikowi Festiwalu Zdrowia i Niezwykłości oraz Promień Nadziei przyznawany przez redakcję miesięcznika „UZDRAWIACZ” .

Natomiast dnia 28 czerwca 2004r. w Izbie Rzemieślniczej w Łodzi dostałem odznaczenie państwowe za zasługi w uzdrawianiu ludzi ciężko chorych, Posiadam tytuł – REKOMENDOWANEGO BIOENERGOTERAPEUTY.

W dniu 24 czerwca 1993r. założyłem Stowarzyszenie Bioenergoterapeutów „ Mazowsze ” byłem długoletnim prezesem zarządu. W dniu 12 maja 2006r zrezygnowałem z funkcji prezesa –jednocześnie zgodnie ze statutem zostałem Honorowym Prezesem Stowarzyszenia.

Natomiast dnia 09.maja 2005r założyłem Polski Cech Psychotroniczny. Na Walnym Zebraniu zostałem wybrany na Starszego Cechu – Prezesa Zarządu. W dniu 4 październik 2006r Od Prezydenta Miasta Łodzi otrzymałem nominacje do grupy doradczej Prezydenta Miasta Łodzi ds. Rzemiosła. 12.10.2006r. zostałem wybrany na Wiceprzewodniczącego.