Przejdź do treści

Kodeks Bioenergoterapeuty i Przysięga

My bioenergoterapeuci składamy przysięgę, że zawsze, w każdej sytuacji, będziemy stać po stronie chorego i jego dobro będziemy mieć na względzie. Nasza praca będzie polegała na służeniu drugiemu człowiekowi. Zdrowie i życie człowieka jest naszym najważniejszym i wystarczającym argumentem i drogowskazem.

 1. Jesteśmy odpowiedzialni.
  Nasze powołanie to drugi człowiek.
  Ten fakt nakłada na nas ogromną odpowiedzialność we wszystkich poczynaniach.
  Nie będziemy się uchylać od podejmowania decyzji, lecz będziemy podejmować ją odpowiedzialnie.
  Nie rzucamy słów na wiatr.
  Nie będziemy zasłaniać się innymi.
  Jeśli popełnimy błąd, przyznamy się do niego. Bioenergoterapeuta jest odważny i odpowiedzialny.
 2. Całe życie uczymy się.
  W społeczności ludzkiej to my musimy być mądrzejsi, otwarci na drugiego człowieka.
  Nic co ludzkie nie może być nam obce. Uczymy się nie tylko z książek lecz także wyciągając wnioski z własnych i cudzych doświadczeń.
 3. Szanujemy drugiego człowieka.
  Będziemy pamiętać, że uczymy się nie tylko dla tego by być mądrym, ale by tę mądrość wykorzystać dla dobra drugiego człowieka.
 4. Jesteśmy tolerancyjni i wytrwali.
  Wiemy, że nie tylko my chcemy pomagać i pomagamy chorym.
  Są różne sposoby leczenia. Wszystkie te, które są uczciwe i skuteczne – są dobre.
  Różne drogi mogą prowadzić do takiego samego celu.
  Musimy nauczyć się rozumieć i tolerować naturę ludzką taką jaka jest. Ludzką niewiedzę, nieśmiałość, strach, biedę, a nawet głupotę.
 5. Jesteśmy pokorni.
  Wiemy, że bioenergoterapia to nauka pokory.
  Nie każde nasze przedsięwzięcie zakończy się sukcesem.
  Musimy być przygotowani na niepowodzenia.
  Pamiętamy, że niepowodzenia innych trzeba traktować jak własne.
  Nie wolno nam się cieszyć z cudzych niepowodzeń. Wolno nam jedynie pomóc koledze tak, aby Jego niepowodzenie mogło przerodzić się w sukces.
 6. Jesteśmy koleżeńscy.
  Wiemy że nie jesteśmy sami. Będziemy pomagać swoim koleżankom i kolegom bioenergoterapeutom oraz uczyć się korzystać
  z ich pomocy.
  Nie czekając na pytania sami mówimy o swoich wątpliwościach, doświadczeniach, sukcesach i porażkach.
  Mamy świadomość, że możemy liczyć na koleżanki i kolegów z Polskiego Cechu Psychotronicznego.
 7. Nie jesteśmy zazdrośni.
  Dla wszystkich jest miejsce. Zazdrość to wada, która paraliżuje i praktycznie wyklucza wszelką współpracę między bioenergoterapeutami.
  Będziemy się starać być lepszymi od innych poprzez podnoszenie swoich kwalifikacji a nie przez dyskredytowanie koleżanek i kolegów.
 8. Jesteśmy obiektywni.
  Nie kierujemy się swoimi uprzedzeniami do innych, pomówieniami i plotkami.
  Staramy się obiektywnie oceniać drugiego człowieka.
 9. Jesteśmy prawdomówni.
  Słowa wypowiedziane przez bioenergoterapeutę mają swoją wartość.
  Nie pozwolimy, aby ktoś mógł je podważyć albo zlekceważyć.
 10. Posiadamy godność.
  Jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy bioenergoterapeutami.
  Pozwolono nam decydować o zdrowiu i losach drugiego człowieka.
  W każdej sytuacji musimy swoją postawą i odpowiedzialnością dawać świadectwo, że na to zasłużyliśmy.

Jeśli to wszystko co powyżej napisane potrafisz do siebie odnieść, to jesteś prawdziwym bioenergoterapeutą. Jesteś człowiekiem wybranym, posiadającym powołanie do uzdrawiania innych. Masz prawo za to wszystko godnie zarabiać pieniądze. Pamiętaj jednak, że uśmiech i szczęście w oczach człowieka, któremu pomogłeś – jest bezcenny.

Komisja Etyki Bioenergoterapii

Przysięga

Przyjmując dzisiaj dyplom uprawniający do wykonywania zawodu bioenergoterapeuty przysięgam w każdej chwili nieść pomoc potrzebującym, w sposób zgodny z kodeksem etyki bioenergoterapeuty.

Tak mi dopomóż Bóg.