Przejdź do treści

Kodeks Etyki

  1. Bioenergoterapeuta wyznaje zasadę, że nie zastępuje medycyny klasycznej, a jedynie ją uzupełnia.
  2. Bioenergoterapeuta nigdy nie kwestionuje diagnoz lekarskich, jak również przepisanych środków farmakologicznych i zabiegów.
  3. Bioenergoterapeutę cechują duża wrażliwość wobec ludzkiego cierpienia i za cel swego życia uznaje niesienie pomocy chorym.
  4. Bioenergoterapeuta trzeźwo i racjonalnie ocenia swoją działalność, nie uważa się za cudotwórcę, a głównymi jego cechami są skromność i pokora.
  5. Bioenergoterapeuta jest zawsze otwarty na krytykę, natomiast kategorycznie przeciwstawia się totalnej negacji i irracjonalnym uprzedzeniom.
  6. Bioenergoterapeuta jest taktowny, dyskretny i każde zwierzenie chorego zachowuje w całkowitej tajemnicy.
  7. Bioenergoterapeuta powinien być człowiekiem wolnym od wszelkich nałogów.